وبلاگ خانواده
هر آنچه یك خانواده نیاز دارد  

عدد 13 و رموز آن

 

عدد 13 نزد اغلب ملل، نحس، شوم و نامبارك شمرده می ‌شود و در طول قرنها سعی شده از استفاده از این عددپرهیزشود.

اما عدد 13 سكه   ای است كه دو رو دارد. به طور مثال در ورق تاروت كارت 13، كارت مرگ است كه درعین حال نشان دهنده تولد دوباره و نو شدن هم هست.

 (13) در واقع عدد سیزده یك نوشدن و زایش دوباره را تداعی می کند. می‌دانیم كه سیستم شمارس در برخی از نقاط دنیای باستان دوازده دوازدهی بوده، بنابراین عدد سیزده می تواند مفهوم پایان یك دوره و شروع دوره ی جدید را تداعی كند .

عدد 13 همیشه با سحر و جادو در ارتباط بوده و عددی به شمار می آمده است كه اعتقاد داشتند از قدرت اسرارآمیزی برخوردار است. این عدد نشان معرفت درونی است كه به افرادی كه با آن آشنایی دارند، قدرت می خشد. عدد 13 ممكن است برای كسانی نحس باشد كه از رازهایی كه این عدد آشكار می كند؛ می ترسند ولی برای طرفداران علوم اسرارآمیز (همانطور كه همیشه نیز چنین بوده) عدد مقدسی است.

شومی عدد سیزده چندین دلیل دارد:

_ تعداد خدایان در یونان دوازده بوده اما وقتی سیزدهمی وارد می شود یكی از آنها را می كشد و خود به جای او می‌نشیند و از آن به بعد همه چیز به هم می ریزد و اوضاع خراب می شود.

_ به قول (ویل دورانت) از آنجا كه دوازده عددی بوده كه به 2 و 3 و 4 و 6 بخش پذیر بوده و عدد كاملی به شمار می آمده و درست بعد از آن عدد سیزده است كه به هیچ كدام از آن اعداد بخش پذیر نیست، نحس شده است.

_ مسحیان؛ یهودای خیانت كار را سیزدهمین آن دوازده نفر می دانند.

_ در روز جمعه،13 اكتبر 1307 میلادی تعدادی از اعضای فرقه ای از صلیبیون نظامی قرون وسطی توسط فرمانداران فیلیب چهارم، شاه فرانسه دستگیر و محكوم شدند.

_از آنجا كه این عدد را نحس می دانند، بعضی از معماران تا همین اواخر در بناها از ساخت طبقه سیزدهم پرهیز می كردند.

_گاهی پلاك سیزده بر روی نشانی ها گذاشته نمی‌شود.

_مسیحیان در یك اتاق و پشت یك میز، سیزده نفر (در ضیافت شام) نمی نشینند.

_در هواپیمای ایرباس، صندلی شماره سیزده وجود ندارد.

_سیزده در مسیحیت، عدد یهودا اسخریوطی است.

_عدد اجتماع جادوگران نیز سیزده است.

_در ایران هم در نگاه عامه مردم با شومی عدد سیزده مواجه می شویم.

آن روی سكه 13

سیزده در تقویم آزتك عدد مهمی محسوب می شود. این تقویم به ادوار سیزده روزه تقسیم شده است و در ضمن برای پیشگویی هم به كار می رفته است.

در میان اسراییلیان باستان، سیزده مقدس بود، زیرا برای تابوت عهد، وجود سیزده چیز ضروری بود.

همچنین این عدد بر طبق حروف ابجد، معادل احد (الف: 1، ح: 8، د: 4) و به معنی خداست.

از طرفی اگر مسیح سیزدهمین نفر به اضافه دوازده حواری خود باشد دیگر این عدد نحس و شوم نیست و همچنین اگر خورشید را سیزدهمینِ دوازده صورت فلكی شناخته شده در آن زمان، بدانیم باز از شومی آن خبری نیست.

عدد 13 در بسیاری از آداب و رسوم كه علم هندسه در آن ها به نوعی وجود دارد، نقش محوری داشته است، زیرا نمایانگر الگویی بوده كه در انسان، طبیعت و بهشت دیده می ‌شود. برای نمونه 13 مفصل اصلی در بدن آدمی وجود دارد. سال خورشیدی 13 مدار قمری دارد و ماه هر روز 13 درجه در آسمان حركت می كند.

شاید دلیل دیگر اهمیت عدد 13، كاری است كه \"تریسی تویمان بر روی تقویم طلایی كه مبتنی بر مضرب های 13 نظیر 26 و 52 است، انجام داده است. تقویم امروز ما هنوز نشان هایی از این تقویم را در خود دارد. به این معنی كه اصل 52 هفته را درتقویم سال حفظ كرده است. بنابر اطلاعات موجود، قرن آزتك ها بر مبنای 52 سال استوار بوده است. بومیان جنوب آمریكا كه به امكان برخی مكاشفات در یك تاریخ خاص معتقد بودند طبق سنت، هر 52 سال تمدن خود را نابود می کردند.

سیزدهمین الفبای ملل اسكاندیناوی «eiwaz» نامیده می‌شود كه مجموعه روش ها و باورها و رسوم مردم شمال اروپا را نشان می‌دهد و نمایانگر نقطه تعادل بین روشنایی و تاریكی، نیروی خلاق و مخرب، بهشت و زمین است كه در واقع به طور هم زمان پایان و شروع محسوب می شود و به یك اندازه برای مرگ و زندگی ابدی اهمیت قایل می شود.

در نمادهایی كه در اسكناس یك دلاری وجود دارد، به طور اغراق آمیزی نقش عدد 13 دیده می شود. در واقع مفهوم عدد 13 در تاریخ آمریكا بسیار مستحكم است.عدد 13 در بسیاری از نمادهای یك دلاری آمریكایی به كار می رود (13 قوم اولیه آمریكا، 13 امضاكننده بیانیه استقلال، 13 نوار روی پرچم، 13 طبقه هرم، 13 ستاره در بالای سر عقاب، عبارت13 حرفیe pluribus unum، تعداد 13 پر تزیینی از پرهای موجود در طول هر یك از بال های عقاب، 13 نوار بر روی سپر، 13 برگ روی شاخه زیتون و تعداد 13 عدد پیكان.)

بالای سر عقاب (واقع در پشت 1 دلاری) نیز سیزده ستاره وجود دارد كه به شكل یك ستاره داوود(خاتم سلیمان) چیده شده اند. این شكل به تعبیر «جوزف كمبل» می‌تواند نماد دموكراسی باشد، كه هركسی می‌تواند از هر موضعی (با توجه به 6 گوشه بالا و پایین و طرفین) سخن بگوید، زیرا ذهن او از حقیقت (مركز) جدا نشده است.

و از طرفی با توجه به شكل خاتم سلیمان، سیزده نقطه داریم كه دوازده نقطه آن در محل تقاطع خطوط و یك نقطه نیز در مركز قرار دارد.

در ایران و هند باستان، تعداد سال های جهان در آفرینش، 12000 سال انگاشته شده است. تعداد ماههای سال هم بر همین اساس (به ازای هر 1000 سال،یك ماه) دوازده ماه است. شاید در راستای همین باورها بوده كه اكنون در ابتدای سال شمسی، ایرانیان 12 روز و در ادامه، روز سیزدهم فروردین را تعطیل هستند. روز سیزدهم نمادی از آشوب آغازین قبل از آفرینش و البته شروع دوباره زندگی پنداشته می شود و این چنین است كه بعد از روز سیزدهم دوباره كار و تلاش در سال جدید آغاز می شود

تاریخچه عدد 13 در ریاضی؛ 13 عدد اول است.

● 1-13^2  عدد اول مرسن است.

● 13جسم ارشمیدسی موجود است. (اجسام ارشمیدسی اجسامی هستند كه وجوه آنها چند ضلعی بوده، نه لزوما از یك نوع ، و كنجهای آنها مساوی هستند.)

● عدد 13كوچكترین emirp است. (emirp  عدد اولی است كه اگر ارقام آن را معكوس كنیم مجددا عددی اول خواهد بود مثلا اعداد 13، 17،31، 37،.....)

● 169=2^13  بامعكوس كردن ارقام آن داریم: 961=\"2^31 یعنی رقم های آن مجددا معكوس می شود.\"

●2^13،  1+!12 را عاد می كند.

● 13عدد happy است.(برای دانستن این كه عددی happy است، مجموع مربعات رقمهای عدد را پیدا كرده و دوباره مجموع مربعات عدد بدست آمده را حساب میكنیم با ادامه این روند اگر به عدد 1 دست پیدا كردیم آنگاه به آن عدد happy گفته میشود. مثلا برای عدد سیزده  10=\"2^3+2^1 و 1=2^0+2^1 بنابراین13\" عدد happyاست.)

● 13نیمی از  3^3+ 3^1- است.

●شاخه زیتونی كه در پشت دلارهای آمریكا كشیده شده است 13 برگ دارد.

●2^13عدد !(1 -13)+ 1را عاد می‌كند بنابراین یك عدد اول ویلسون(wilson prime) است. ( هر عدد اول p كه،p و p^2،  مقدار p-1)!+1 ) را عاد كنند، عدد اول ویلسون نامیده می‌شود. مثلا  عدد 5 عدد ویلسون است.  تنها اعداد شناخته شده 5  و 13و 563 است .)

●چرتكه چینی دارای  سیزده ستون مهره برای محاسبات است.

●  13بزرگترین عدد اولی است كه می تواند به دو عدد متوالی به صورت n^2+3 افراز می شود.

● 1+13- 13^13 عدد اول است.

● نخستین حفره ی اول با طول سیزده بین دو عدد 113و 127 اتفاق می افتد. (منظور از حفره ی اول تعداد  اعداد مركب بین دوعدد اول متوالی است.)

● 13 كوچكترین عدد اول جایگشت پذیر (permutable number) است. ( این اعداد، اعداد اولی  حداقل با دو رقم مجزا هستند  كه با تجدید آرایش در رقم هایشان همچنان عددی اول باقی می مانند مثلا برای عدد 337  ، 733 و 373 و 337 عدد اول است از دیگر اعداد از این قسم می توان به  13,17,37,79,113,119و جایگشتهای آن اشاره كرد.)

● هشت عدد اول دیگر می تواند به وسیله تغییر یك رقم از 13 تولید شود.{11, 17, 19, 23, 43, 53, 73, 83}

● نخستین بار پرچم امریكا 13 ستاره و 13 خط داشت كه نشان دهنده تعداد مستعمرات اصلی این كشور بود.

● عدد 13 كوچكترین عددی است كه ارقام آن در پایه چهار معكوس 13 است. ( 13 در پایه چهار 31 است.)

● رویه ی بیضوی روی اعداد گویا كه دارای نقطه ی گویا از مرتبه ی 13 باشد موجود نیست.

● 2^13= 19+...+8+7

● عدد 2^13توسط مربعات مجزای اعداد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بیان می شود.

●طولانی ترین ركورد پرواز یك جوجه 13 ثانیه است.

●131211109876543212345678910111213عدد اول است.

● معكوس عدد 2^13 عددی اول است.

● eleven + two = twelve + one(عبارت فوق تحریفی از حل معادله ی 13 است.)

● 13كوچكترین عدد اولی است كه از مجموع مربعات دو عدد اول مجزا یعنی 2^3+2^2 بدست می آید.

●اقلیدس و دیافانتی هر كدام 13 كتاب نوشته اند.

●با به كار بردن نخستین سه عدد اول داریم : 13=\"5+3^2

●فیلم\" 13 نوامبر\" ، آلفرد هیچكاك  هیچگاه به پایان نرسید.

●مجموع  نخستین 13عداد اول  برابر 13 امین عدد اول است.

●رساله 13 جلدی almagestبزرگترین كار بطلمیوس بود.  قضیه ی ریاضی را با توجه به حركتهای ماه ،خورشید و سیاره ها را فراهم ساخت.

● مجموع باقی مانده های حاصل از تقسیم عدد 13 برنخستین اعداد اول تا 13 برابر 13 است.

●  13كوچكترین عدد اولی است كه مجموع ارقام آن مربع است.

●13كوچكترین عدد اولی است كه به شكل p^2+4(  كه p اول است) نوشته می شود.

● اویلر 13 فرزند داشت كه 5 فرزند او به سن نوجوانی رسیدن و تنها 3 نفر باقی ماندند.

● مجموع توانهای چهارم نخستین 13عدد اول به علاوه ی عدد یك ، عددی اول(6870733) است.

● 13  كوچكترین عدد اول sextanاست این عدد برابر است با :  (p = (x^6+y^6)/(x^2+ y^2

● اگر برای عدد اول pداشته باشیم:p-1)!=\"-1 \" mod p^2 ) آن عدد، عدد ویلسون است. ( تنها اعداد شناخته شده 5 ،13 و 563 است.)

● (13+1)13-13^(13+1) عددی اول است.

● بد یمن بودن روز جممعه ایی كه 13امین  روز ماه باشد یكی از خرافات رایج در جوامع است.

●13كوچكترین عدد اولی است كه به صورت مجموع مجزا از اعداد اول به شكل 4n+3نیست.

●به طور طعنه آمیز گفته می شود كه : 13 ، 15 امین عدد خوشبختی است.

●13بزرگترین عدد اول فبوناچی است كه(13)fاول است.

●13 از متصل شدن دو عدد نخست مثلثی ساخته می‌شود.( 1, 1+2, 1+2+3 ...  اعداد مثلثی هستند.)

● مجموع نخستین 13 عدد اول 238كه مجموع ارقامش 13 است.

● .به طور طبیعی هر سال 12 ماه دارد اما در حقیقت 13 ماه داریم تعجب نكنید ماه آسمان را فراموش كردید با دوازده ماه سال 13 می شود.

● 13=\"2^3+1^3+0^3 

● كوچكترین عدد اولی است كه به صورت مجموع دو عدد اول ( 2+11) نمایش داده می‌شود و همچنین كوچترین عدد اولی است كه به صورت مجموع دو عدد مركب (4+9 ) نوشته می شود.

● 13بزرگترین عدد اول مینیمال در پای 3 است. 

● 13/13333333333333 عدد اول است. (توجه كنید كه تعداد ارقام 3 بعد 1 ، 13 عدد است.)

● 13=\"3+7+3(توجه\" كنید كه3^13=\"(7+3)+7^3)

● 0^10+2^10+3^10+5^10+7^10+11^10+13^10عدد\" اول است كه بزرگترین عدد اول نا تیتانیك (titanic number) است. ( numbertitanicاعداد اولی هستند كه تعداد ارقام آن بیشتر از 1000 است.)

● 13-13^2عدد اول است.

● 13+13+13/13+13*13+!13+13^13 و13+13+13/13+13*13+13^13  دو عدد پانزده رقمی اول هستند.

● 13جوابی برای معادله‌ی دیوفانتوسی (diophantine equation)  z^2=\"x^3-y^3\" است. یعنی؛ 3^7-3^8=\"2^13

● 13/(13+13+13+13+13+13+13+131313+13^13) عددی اول است كه شامل 13بار تركیباتی از عدد 13 است مثلا 131313سه بار 13 در آن آمده است.

● ماموریت قمر\" آپولو 13\" در مسیر ماه بی نتیجه ماند علت انفجار در قسمتی از سفینه بود . نكته جالب این است كه این قمر در ساعت 13:13  پرتاب شده بود  و این اتفاق در 13 اوریل شكل گرفت. ( احتمالا روز جمعه!)

● 13امین عدد اول مرسن عدد 1-521^2 و 13امین عدد لوكاس (lucas number) عدد521است.)اعداد لوكاس اعدادی هستند كه به نام ریاضیدان فرانسوی  edouardlucasنامگذاری شده اند و در دنباله 1 و3و4و7 و11و.... قرار دارند این دنباله به صورت ذیل ساخته می شود كه جمله اول 1 و دومین جمله 3 جمله های بعدی از مجموع دو جمله قبلی ساخته می شود مثلا جمله سوم مجموع جمله اول با دوم یعنی 1+3 است.

● (13=\"(!3*!1)+(!3+!1)13\" و 31تنها اعداد مرسن emirp شناخته شده هستد.

● 13كوچكترین عدد اولی است كه به شكل p^2+pq+p  نوشته می شود.

● معكوس ((1+13^13)^13) یك عدد brilliantاست. ( به اعدادی brilliantگویند كه دو فاكتور اول با طول یكسان دارند.)

منبع:انتخاب

.: Weblog Themes By MihanSkin :.

صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات