وبلاگ خانواده
هر آنچه یك خانواده نیاز دارد  

 

100 عکس برگزیده واقعی از فضا

(Top 100 Images)

A New View of the Helix Nebula
100
A New View of the Helix Nebula
Credit: NASA, ESA, C.R. O'Dell (Vanderbilt University), and M. Meixner, P. McCullough, and G. Bacon ( Space Telescope Science Institute)
Hubble finds infant stars in neighbouring galaxy
99
Hubble finds infant stars in neighbouring galaxy
Credit: NASA, ESA and A. Nota (STScI/ESA)
Saturn's dynamic aurorae
98
Saturn's dynamic aurorae
Credit: NASA, ESA, J. Clarke (Boston University, USA), and Z. Levay (STScI)
Hubble Catches Scattered Light from the Boomerang Nebula
97
Hubble Catches Scattered Light from the Boomerang Nebula
Credit: NASA, ESA and The Hubble Heritage Team STScI/AURA)
Sculpting the landscape
96
Sculpting the landscape
Credit: NASA, ESA, M. Robberto ( Space Telescope Science Institute/ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team
The Orion Nebula's biggest stars
95
The Orion Nebula's biggest stars
Credit: NASA, ESA, M. Robberto ( Space Telescope Science Institute/ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team
New stars shed light on the past
94
New stars shed light on the past
Credit: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration
Magellanic gemstone in the southern sky [NGC 265]
93
Magellanic gemstone in the southern sky [NGC 265]
Credit:

European Space Agency & NASA

Acknowledgements: Davide De Martin (ESA/Hubble) and Edward W. Olszewski (University of Arizona, USA)

Great observatories composite
92
Great observatories composite
Credit: NASA, ESA, CXC, and JPL-Caltech
Hubble Snaps Images of a Pinwheel-Shaped Galaxy
91
Hubble Snaps Images of a Pinwheel-Shaped Galaxy
Credit: NASA, ESA, The Hubble Heritage Team, STScI/AURA) and A. Riess (STScI)
Cassiopeia A - The colourful aftermath of a violent stellar death
90
Cassiopeia A - The colourful aftermath of a violent stellar death
Credit: NASA, ESA, and the Hubble Heritage STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration. Acknowledgement: Robert A. Fesen (Dartmouth College, USA) and James Long (ESA/Hubble)
The Pluto System on Feb. 15, 2006 (Non-annotated)
89
The Pluto System on Feb. 15, 2006 (Non-annotated)
Credit: NASA, ESA, H. Weaver (JHU/APL), A. Stern (SwRI), and the HST Pluto Companion Search Team
Star on a Hubble diet
88
Star on a Hubble diet
Credit: NASA, ESA and Jesús Maíz Apellániz (Instituto de Astrofísica de Andalucía, Spain). Acknowledgement: Davide De Martin (ESA/Hubble)
Extraterrestrial Fireworks
87
Extraterrestrial Fireworks
Credit: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team STScI/AURA)
Hubble reveals NGC 2440
86
Hubble reveals NGC 2440
Credit: NASA, ESA, and K. Noll (STScI)
Hubble finds dark matter ring in galaxy cluster
85
Hubble finds dark matter ring in galaxy cluster
Credit: NASA, ESA, M.J. Jee and H. Ford (Johns Hopkins University)
Hubble photographs grand design spiral galaxy M81
84
Hubble photographs grand design spiral galaxy M81
Credit: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team STScI/AURA). Acknowledgment: A. Zezas and J. Huchra (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)
Stellar fireworks are ablaze in galaxy NGC 4449
83
Stellar fireworks are ablaze in galaxy NGC 4449
Credit: NASA, ESA, A. Aloisi (STScI/ESA), and The Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration
Uncovering the Veil Nebula
82
Uncovering the Veil Nebula
Credit: NASA, ESA, and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration. Acknowledgment: J. Hester (Arizona State University)
Uncovering the Veil Nebula
81
Uncovering the Veil Nebula
Credit: NASA, ESA, and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration. Acknowledgment: J. Hester (Arizona State University)
Hubble Monitors Jupiter in Support of the New Horizons Flyby
80
Hubble Monitors Jupiter in Support of the New Horizons Flyby
Credit: NASA/ESA, The Hubble Heritage Team. Acknowledgment: H. Weaver (JHU/APL) and A. Simon-Miller (NASA/GSFC)
Arp 87
79
Arp 87
Credit: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
Mars: Closest Approach 2007
78
Mars: Closest Approach 2007
Credit: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), J. Bell (Cornell University), and M. Wolff (Space Science Institute, Boulder)
Hubble Space Telescope in space
77
Hubble Space Telescope in space
Credit: NASA/ESA
Hubble Space Telescope over Earth
76
Hubble Space Telescope over Earth
Credit: NASA/ESA
The gargantuan galaxy NGC 1132
75
The gargantuan galaxy NGC 1132
Credit: NASA, ESA and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration. Acknowledgment: M. West (ESO, Chile)
Galaxy NGC 2397 with an explosive secret
74
Galaxy NGC 2397 with an explosive secret
Credit: NASA, ESA & Stephen Smartt (Queen's University Belfast, UK)
The majestic globular Omega Centauri
73
The majestic globular Omega Centauri
Credit: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
Acknowlegement: A. Cool (San Francisco State Univ.) and J. Anderson (STScI)
NGC 1275 multi-wavelength composite
72
NGC 1275 multi-wavelength composite
Credit: NASA, ESA, NRAO and L. Frattare (STScI). Science Credit: X-ray: NASA/CXC/IoA/A.Fabian et al.; Radio: NRAO/VLA/G. Taylor; Optical: NASA, ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, and A. Fabian (Institute of Astronomy, University of Cambridge, UK)
Hubble sees stars and a stripe in celestial fireworks
71
Hubble sees stars and a stripe in celestial fireworks
Credit: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
Acknowledgment: W. Blair (Johns Hopkins University)
Hubble Image of NGC 3324
70
Hubble Image of NGC 3324
Credit: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
Unusual Spiral NGC 4921 in the Coma Galaxy Cluster
69
Unusual Spiral NGC 4921 in the Coma Galaxy Cluster
Credit: NASA, ESA and K. Cook (Lawrence Livermore National Laboratory, USA)
Quadruple Saturn moon transit snapped by Hubble
68
Quadruple Saturn moon transit snapped by Hubble
Credit: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
Hubble view of Jupiter
67
Hubble view of Jupiter
Credit: NASA, ESA and H. Hammel (Space Science Institute, Boulder, Colorado) and the Jupiter Comet Impact Team
4-panel Abell 370
66
4-panel Abell 370
Credit: NASA, ESA, the Hubble SM4 ERO Team and ST-ECF
Colourful stars galore inside the globular star cluster Omega Centauri
65
Colourful stars galore inside the globular star cluster Omega Centauri
Credit: NASA, ESA and the Hubble SM4 ERO Team
WFC3 infrared image of Carina Nebula
64
WFC3 infrared image of Carina Nebula
Credit: NASA, ESA and the Hubble SM4 ERO Team
Hubble views NGC 4402
63
Hubble views NGC 4402
Credit: NASA & ESA
Hubble views NGC 4522
62
Hubble views NGC 4522
Credit: NASA & ESA
Hubble views results of NGC 2623 merger
61
Hubble views results of NGC 2623 merger
Credit: NASA, ESA and A. Evans (Stony Brook University, New York, University of Virginia & National Radio Astronomy Observatory, Charlottesville, USA)
Galaxy Cluster MACS J0717
60
Galaxy Cluster MACS J0717
Credit: NASA, ESA, CXC, C. Ma, H. Ebeling and E. Barrett (University of Hawaii/IfA), et al. and STScI
Blushing dusty nebula
59
Blushing dusty nebula
Credit: NASA & ESA
Messier 72, a Celestial City from Above
58
Messier 72, a Celestial City from Above
Credit:

ESA/Hubble & NASA

Hubble captures spectacular “landscape” in the Carina Nebula
57
Hubble captures spectacular “landscape” in the Carina Nebula
Credit:

NASA, ESA, and M. Livio, The Hubble Heritage Team and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)

True colour Image of Impact Zones D and G
56
True colour Image of Impact Zones D and G
Credit: H. Hammel, MIT and NASA/ESA
Pillars of Creation
55
Pillars of Creation
Credit: Jeff Hester and Paul Scowen (Arizona State University), and NASA/ESA
Maelstrom of Star Birth
54
Maelstrom of Star Birth
Credit: C.R. O'Dell (Rice University), and NASA/ESA
Saturn In Natural Colours
53
Saturn In Natural Colours
Credit: Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA/ESA)
Looking Down a Barrel of Gas at a Doomed Star
52
Looking Down a Barrel of Gas at a Doomed Star
Credit: Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA/ESA)
Multiple Generations of Stars in the Tarantula Nebula
51
Multiple Generations of Stars in the Tarantula Nebula
Credit: Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA/ESA)
Magnificent Details in a Dusty Spiral Galaxy
50
Magnificent Details in a Dusty Spiral Galaxy
Credit: Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA/ESA)
A Grazing Encounter Between two Spiral Galaxies
49
A Grazing Encounter Between two Spiral Galaxies
Credit: NASA/ESA and The Hubble Heritage Team (STScI)
The Trifid Nebula: Stellar Sibling Rivalry
48
The Trifid Nebula: Stellar Sibling Rivalry
Credit: NASA/ESA and Jeff Hester (Arizona State University)
Light and Shadow in the Carina Nebula
47
Light and Shadow in the Carina Nebula
Credit: NASA/ESA, The Hubble Heritage Team (AURA/STScI)
The Spirograph Nebula
46
The Spirograph Nebula
Credit: NASA/ESA and The Hubble Heritage Team STScI/AURA
Composite ultraviolet-visible-infrared image of NGC 1512
45
Composite ultraviolet-visible-infrared image of NGC 1512
Credit: NASA, ESA, Dan Maoz (Tel-Aviv University, Israel, and Columbia University, USA)
Hubble images remarkable double cluster
44
Hubble images remarkable double cluster
Credit: ESA, NASA and Martino Romaniello (European Southern Observatory, Germany)
The Red Spider Nebula: Surfing in Sagittarius - not for the faint-hearted!
43
The Red Spider Nebula: Surfing in Sagittarius - not for the faint-hearted!
Credit: ESA & Garrelt Mellema (Leiden University, the Netherlands)
The Heart of the Whirlpool Galaxy
42
The Heart of the Whirlpool Galaxy
Credit: NASA/ESA and The Hubble Heritage Team STScI/AURA)
Nebula NGC 2080, nicknamed the 'Ghost Head Nebula'
41
Nebula NGC 2080, nicknamed the 'Ghost Head Nebula'
Credit: ESA, NASA, & Mohammad Heydari-Malayeri (Observatoire de Paris, France)
Thackeray's Globules in IC 2944
40
Thackeray's Globules in IC 2944
Credit: NASA/ESA and The Hubble Heritage Team STScI/AURA)
The Mice/NGC 4676 (ACS Full Field Image)
39
The Mice/NGC 4676 (ACS Full Field Image)
Credit: NASA, H. Ford (JHU), G. Illingworth (UCSC/LO), M.Clampin (STScI), G. Hartig (STScI), the ACS Science Team, and ESA

The ACS Science Team: H. Ford, G. Illingworth, M. Clampin, G. Hartig, T. Allen, K. Anderson, F. Bartko, N. Benitez, J. Blakeslee, R. Bouwens, T. Broadhurst, R. Brown, C. Burrows, D. Campbell, E. Cheng, N. Cross, P. Feldman, M. Franx, D. Golimowski, C. Gronwall, R. Kimble, J. Krist, M. Lesser, D. Magee, A. Martel, W. J. McCann, G. Meurer, G. Miley, M. Postman, P. Rosati, M. Sirianni, W. Sparks, P. Sullivan, H. Tran, Z. Tsvetanov, R. White, and R. Woodruff.
Hubble's newest camera images ghostly star-forming pillar of gas and dust
38
Hubble's newest camera images ghostly star-forming pillar of gas and dust
Credit: NASA, Holland Ford (JHU), the ACS Science Team and ESA
Hubble's newest camera takes a deep look at two merging galaxies
37
Hubble's newest camera takes a deep look at two merging galaxies
Credit: NASA, Holland Ford (JHU), the ACS Science Team and ESA
A 'wallpaper' of distant galaxies is a stunning backdrop for a runaway galaxy
36
A 'wallpaper' of distant galaxies is a stunning backdrop for a runaway galaxy
Credit: NASA, Holland Ford (JHU), the ACS Science Team and ESA
Hubble Looks Through Cosmic Zoom Lens
35
Hubble Looks Through Cosmic Zoom Lens
Credit: NASA, N. Benitez (JHU), T. Broadhurst (The Hebrew University), H. Ford (JHU), M. Clampin(STScI), G. Hartig (STScI), G. Illingworth (UCO/Lick Observatory), the ACS Science Team and ESA
The Boomerang Nebula - the coolest place in the Universe?
34
The Boomerang Nebula - the coolest place in the Universe?
Credit: European Space Agency, NASA
A perfect storm of turbulent gases
33
A perfect storm of turbulent gases
Credit: European Space Agency, NASA, and J. Hester (Arizona State University)
Hubble Mosaic of the Majestic Sombrero Galaxy
32
Hubble Mosaic of the Majestic Sombrero Galaxy
Credit: NASA/ESA and The Hubble Heritage Team STScI/AURA)
Hubble sees galaxies galore
31
Hubble sees galaxies galore
Credit: NASA, ESA, and S. Beckwith (STScI) and the HUDF Team
Hubble studies sequences of star formation in neighbouring galaxy
30
Hubble studies sequences of star formation in neighbouring galaxy
Credit: NASA/ESA and the Hubble Heritage Team (AURA/STScI/HEIC
Symphony of colours in the Tarantula
29
Symphony of colours in the Tarantula
Credit: ESA/NASA, ESO and Danny LaCrue
A Poster-Size Image of the Beautiful Barred Spiral Galaxy NGC 1300
28
A Poster-Size Image of the Beautiful Barred Spiral Galaxy NGC 1300
Credit: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team STScI/AURA)
Light continues to echo three years after stellar outburst
27
Light continues to echo three years after stellar outburst
Credit: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (AURA/STScI)
The Eagle has risen: Stellar spire in the Eagle Nebula
26
The Eagle has risen: Stellar spire in the Eagle Nebula
Credit: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team STScI/AURA)
Out of this whirl: The Whirlpool Galaxy (M51) and companion galaxy
25
Out of this whirl: The Whirlpool Galaxy (M51) and companion galaxy
Credit: NASA, ESA, S. Beckwith (STScI), and The Hubble Heritage Team STScI/AURA)
Hubble Spies Cosmic Dust Bunnies
24
Hubble Spies Cosmic Dust Bunnies
Credit: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team STScI/AURA)
Young stars sculpt gas with powerful outflows
23
Young stars sculpt gas with powerful outflows
Credit: NASA, ESA and A. Nota (ESA/STScI, STScI/AURA)
Most detailed image of the Crab Nebula
22
Most detailed image of the Crab Nebula
Credit: NASA, ESA and Allison Loll/Jeff Hester (Arizona State University). Acknowledgement: Davide De Martin (ESA/Hubble)
Hubble's sharpest view of the Orion Nebula
21
Hubble's sharpest view of the Orion Nebula
Credit: NASA, ESA, M. Robberto ( Space Telescope Science Institute/ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team
Largest ever galaxy portrait - stunning HD image of Pinwheel Galaxy
20
Largest ever galaxy portrait - stunning HD image of Pinwheel Galaxy
Credit:

Image: European Space Agency & NASA

Acknowledgements:

Project Investigators for the original Hubble data: K.D. Kuntz (GSFC), F. Bresolin (University of Hawaii), J. Trauger (JPL), J. Mould (NOAO), and Y.-H. Chu (University of Illinois, Urbana)

Image processing: Davide De Martin (ESA/Hubble)

CFHT image: Canada-France-Hawaii Telescope/J.-C. Cuillandre/Coelum

NOAO image: George Jacoby, Bruce Bohannan, Mark Hanna/NOAO/AURA/NSF

The magnificent starburst galaxy Messier 82
19
The magnificent starburst galaxy Messier 82
Credit: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team STScI/AURA). Acknowledgment: J. Gallagher (University of Wisconsin), M. Mountain (STScI) and P. Puxley (NSF).
Nearby Dust Clouds in the Milky Way
18
Nearby Dust Clouds in the Milky Way
Credit: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team STScI/AURA)
Acknowledgment: P. McCullough (STScI)
Colliding galaxies make love, not war
17
Colliding galaxies make love, not war
Credit: Credit: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration. Acknowledgement: B. Whitmore ( Space Telescope Science Institute) and James Long (ESA/Hubble).
ACS Image of NGC 5866
16
ACS Image of NGC 5866
Credit: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team STScI/AURA)
Stellar Nursery in the arms of NGC 1672
15
Stellar Nursery in the arms of NGC 1672
Credit: NASA, ESA
Star birth in the extreme
14
Star birth in the extreme
Credit: NASA, ESA, N. Smith (University of California, Berkeley), and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
Extreme star cluster bursts into life in new Hubble image
13
Extreme star cluster bursts into life in new Hubble image
Credit: NASA, ESA and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration
Holiday Wishes from the Hubble Space Telescope
12
Holiday Wishes from the Hubble Space Telescope
Credit: NASA, ESA, and The Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration
Magnetic monster NGC 1275
11
Magnetic monster NGC 1275
Credit: NASA, ESA and Andy Fabian (University of Cambridge, UK)
Quadruple Saturn moon transit snapped by Hubble
10
Quadruple Saturn moon transit snapped by Hubble
Credit: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA). Acknowledgment: M. Wong (STScI/UC Berkeley) and C. Go (Philippines)
Dramatically backlit dust lanes in NGC 7049
9
Dramatically backlit dust lanes in NGC 7049
Credit: NASA, ESA and W. Harris (McMaster University, Ontario, Canada)
Closeup of new dark spot on Jupiter
8
Closeup of new dark spot on Jupiter
Credit: NASA, ESA and H. Hammel (Space Science Institute, Boulder, Colorado) and the Jupiter Comet Impact Team
Barred Spiral Galaxy NGC 6217
7
Barred Spiral Galaxy NGC 6217
Credit: NASA, ESA and the Hubble SM4 ERO Team
Collision leaves giant Jupiter bruised
6
Collision leaves giant Jupiter bruised
Credit: NASA, ESA, Michael Wong (Space Telescope Science Institute, Baltimore, MD), H. B. Hammel (Space Science Institute, Boulder, CO) and the Jupiter Impact Team
Galactic wreckage in Stephan's Quintet
5
Galactic wreckage in Stephan's Quintet
Credit: NASA, ESA and the Hubble SM4 ERO Team
Butterfly emerges from stellar demise in planetary nebula NGC 6302
4
Butterfly emerges from stellar demise in planetary nebula NGC 6302
Credit: NASA, ESA and the Hubble SM4 ERO Team
WFC3 visible image of the Carina Nebula
3
WFC3 visible image of the Carina Nebula
Credit: NASA, ESA and the Hubble SM4 ERO Team
Wide View of “Mystic Mountain”
2
Wide View of “Mystic Mountain”
Credit:

NASA, ESA and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)

Hubble captures view of “Mystic Mountain”
1
Hubble captures view of “Mystic Mountain”
Credit:
.: Weblog Themes By MihanSkin :.

صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic